OSIECZEK

Płatności za program 7-dniowy od osoby (a+b):

a) na konto Fundacji Źródła Życia: 94 1440 1185 0000 0000 0370 6192 z dopiskiem „NEWSTART”

  • w pokoju 1-osobowym - 2640 zł lub 2590 zł
  • w pokoju 2-osobowym - 2140 zł lub 2090 zł
  • w pokoju 3-osobowym - 2020 zł lub 1970 zł
  • w pokoju 4-osobowym - 1910 zł lub 1860 zł

Niższa kwota obowiązuje, jeśli dokonana zostanie przedpłata w wysokości 400 zł i nie później niż dwa miesiące przed programem jako forma przedpłaty i warunek rezerwacji miejsca (w przypadku pokoju jednoosobowego przedpłata wynosi 800 zł). Dowód wpłaty prosimy zabrać ze sobą.

b) obok wpłaty na konto obowiązuje dodatkowo wpłata 200 zł w gotówce pierwszego dnia programu

Wpłaty należy dokonać najpóźniej pierwszego dnia programu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, przedpłatę dokonaną na konto Fundacji Źródła Życia, zwracamy w 90%, jednak nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem programu.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę, prosimy o wyraźne pisemne zgłoszenie tej potrzeby na przelewie oraz przesłanie danych do faktury, tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy, pełny adres oraz NIP. Fakturę wystawiamy tylko w terminie do 7 dni od otrzymania wpłaty.

WISŁA

Płatności za program 10-dniowy od osoby (a+b+c = 1790 zł lub 1740 zł):

a) na konto Fundacji Źródła Życia: 94 1440 1185 0000 0000 0370 6192 z dopiskiem „NEWSTART”
kwota 740 zł lub 690 zł; niższa kwota obowiązuje, jeśli dokonana zostanie przedpłata w wysokości 400 zł i nie później niż dwa miesiące przed programem jako forma przedpłaty i warunek rezerwacji miejsca (dowód wpłaty prosimy zabrać ze sobą)

b) na konto domu gościnnego „U Plesów”: 84 1020 1390 0000 6302 0397 7832 kwota 850 zł za zakwaterowanie
i wyżywienie oraz dodatkowo 30 zł/dobę w przypadku pokoju jednoosobowego. Należność b) może być również wpłacona w gotówce pierwszego dnia programu (w przypadku pokoju jednoosobowego przedpłata wynosi 600 zł)

c) obok wpłaty na konto obowiązuje dodatkowo wpłata 200 zł w gotówce pierwszego dnia programu

Wpłaty należy dokonać najpóźniej pierwszego dnia programu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, przedpłatę dokonaną na konto Fundacji Źródła Życia, zwracamy w 90%, jednak nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem programu.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę, prosimy o wyraźne pisemne zgłoszenie tej potrzeby na przelewie oraz przesłanie danych do faktury, tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy, pełny adres oraz NIP. Fakturę wystawiamy tylko w terminie do 7 dni od otrzymania wpłaty.